Skip to main content

Harmonogram szkoleń

Dziękujemy za udział w naszym projkecie, w ramach którego zrealizowane zostały liczne bezpłatne szkolenia współfinansowane ze środków UE. Szkolenia i egzaminy obywały się w Katowicach, ul. Kopernika 4/7. W przypadku szkoleń on-line, zajęcia odbywały się na platformie ZOOM.

W ramach udziału Uczestnicy mieli zagwarantowane:

  • stypendium szkoleniowe 
  • catering w tracie zajęć stacjonarnych
  • bezpłatne materiały szkoleniowe
  • certyfikaty i zaświadczenia o ukończonych kursach
  • zwrot kosztów dojazdów na zajęcia stacjonarne
  • ubezpieczenie 
  • pomoc doradcy zawodowego
  • indywidualne sesje coachingowe
  • wsparcie pośrednika pracy w poszukiwaniu stabilnego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

Indywidualne formy wsparcia cz. 1 -> HARMONOGRAM 

Indywidualne formy wsparcia cz. 2 -> HARMONOGRAM ​​​​​​​

Szkolenia zrealizowane:

1. E-M1 - HARMONOGRAM - 24-31.05.2021r.

2. E-M2 - HARMONOGRAM - 21-30.06.2021r.

3. HREW-1 - HARMONOGRAM - 05-14.08.2021r.

4. PAB-ECDL - HARMONOGRAM - 7-17.09.2021r.

5. OK-SM - HARMONOGRAM - 23-30.09.2021r. 

6. RM-ECDL - HARMONOGRAM - 4-14.10.2021r. 

7. RM2-ECDL - HARMONOGRAM - 15-25.11.2021r.

8. KIP - HARMONOGRAM - 17-26.11.2021r.

9. PAB2-ECDL - HARMONOGRAM  - 10-20.12.2021r.

10. PAB3-ECDL - HARMONOGRAM - 18-28.01.2022r.

11. RM3-OK - HARMONOGRAM - 02-15.02.2022r. 

12. RM-PABHARMONOGRAM -17-28.02.2022r.

13. KIP2 HARMONOGRAM - 17-28.02.2022r.

14. PAB-OK - HARMONOGRAM - 02-15.03.2022r. 

15. RM4-ECDLHARMONOGRAM - 25-31.03.2022r.

16. PAB4-ECDL - HARMONOGRAM - 04-14.04.2022r.

17. PAB5-HR-ECDL - HARMONOGRAM - 09-23.05.2022r.

18. PAB6-HR-ECDLHARMONOGRAM - 01-15.06.2022r.

19. PAB7-HR-ECDL - HARMONOGRAM - 14-29.07.2022r.

20. OD - HARMONOGRAM - 18-29.07.2022r.

21. SB - HARMONOGRAM - 08-29.08.2022r. 

22. GM - HARMONOGRAM - 05-16.09.2022r.

23. RM-PAB2 - HARMONOGRAM - 19-28.09.2022r. 

24. RM-PAB3 - HARMONOGRAM -12-21.10.2022r.

25. RM-PAB4 - HARMONOGRAM - 02-14.11.2022r. 

26. RM-PAB5 - HARMONOGRAM - 08-17.12.2022r.