Skip to main content

Sprawdź czy możesz wziąć udział w projekcie

 • jesteś w wieku 18-29 lat,
 • jesteś osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo,
 • nie uczysz się w trybie stacjonarnym i aktualnie nie szkolisz,
 • nie prowadzisz działalności gospodarczej,
 • mieszkasz na terenie woj. śląskiego.

W takim razie ten projekt jest dla Ciebie!

W projekcie NIE MOGĄ wziąć udziału osoby:

 • powyżej 30 roku życia,
 • pracujące,
 • mieszkające poza obszarem woj. śląskiego,
 • uczące się w trybie dziennym,
 • zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • prowadzące własną działalność gospodarczą,
 • uczestniczące jednocześnie w innym projekcie aktywizacyjnym,
 • odbywające karę pozbawienia wolności.

Osoba kategori NEET - co to znaczy?

NEET – (ang. Not in Employment, Education or Training
Jedną z kategorii osób młodych, które znajdują się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy są osoby z kategorii NEET, tj. osoby w wieku od 15 do 29 lat, które nie pracują, nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Osoby młode, w szczególności należące do kategorii NEET, mają różne potrzeby i bariery w podejmowaniu aktywności zawodowej oraz edukacyjnej. Nie jest to jednorodna grupa i wiedza na jej temat wciąż pozostaje ograniczona – kluczowe znaczenie ma zrozumienie sytuacji młodych osób i dostosowanie do nich usług w celu zaspokojenia ich zróżnicowanych potrzeb.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą inwestować w swój rozwój. Podczas zajęć zapewniamy wykwalifikowaną kadrę trenerów i doradców zawodowych. Profesjonalnie przygotowane szkolenia lub staże dopasowane do potrzeb i możliwości danej osoby, konsultacje z ekspertami oraz wspólne przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD). Według indywidualnie zaplanowanej ścieżki rozwoju zawodowego każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma szkolenie lub staż oraz kwalifikacje odpowiednie do ustalonego obszaru zawodowego. Możliwe jest również wsparcie uzupełniające związane z potrzebą aktywizacji społecznej (np. indywidualne sesje coachingowe), jeśli jest to niezbędne do skutecznej aktywizacji zawodowej.

Formy wsparcia dla Uczestników/czek

 1. Doradztwo zawodowe – identyfikacja potrzeb Uczestnika/czki diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, pomoc w określeniu ścieżki zawodowej, opracowanie Indywidualnego Planu Działania. 
 2. Szkolenia – przebiegają zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz potencjałem zawodowym Uczestnika/czki w Indywidualnym Planie Działania. Do wszystkich szkoleń dodatkowo stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu w przypadku zajęć stacjonarnych, catering (w przypadku szkoleń on-line nie zapewniamy cateringu).
 3. Pośrednictwo pracy – pomoc podczas poszukiwania pracy zgodnej z kwalifikacjami zawodowymi.
 4. Indywidualny coaching.

Dlaczego warto wziąć udział w naszym projekcie?

 • Będziesz miał możliwość porozmawiania z profesjonalistami, którzy wskażą Ci drogę zawodowego rozwoju.
 • Poznasz swoje mocne strony i predyspozycje zawodowe.
 • Coaching podpowie Ci, jak w pełniej wykorzystać Twój potencjał.
 • Będziesz bardziej konkurencyjny na rynku pracy.
 • Zdobędziesz nowe doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
 • Uzyskasz certyfikaty potwierdzające Twoje nowe umiejętności.
 • Poznasz nowych ludzi.
 • Otrzymasz atrakcyjne stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu (w przypdaku zajęć stacjonarnych).
 • Pośrednik pracy wybierze dla Ciebie oferty, które będą dopasowane do Twoich oczekiwań.
 • Możesz liczyć na naszą pomoc i wsparcie!
   

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona w sposób ciągły od momentu rozpoczęcia projektu, aż do osiągnięcia głównego celu i założenia projektu.

Zapisz się! Rynek pracy czeka na Ciebie!

* Wymagane wypełnienie

W przypadku osób z niepełnosprawnością dojeżdżamy na umówione miejsce.
Wypełnij formularz i zostaw do siebie kontakt – zadzwonimy do Ciebie, odpowiemy na wszystkie pytania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację "Europa House", ul. Mieszka I 15, 42-440 Ogrodzieniec (Biuro Projektu: ul. Kopernika 4/7, 40-064 Katowice) w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jestem osobą w wieku do 29 roku życia zamieszkującą na terenie województwa śląskiego i jestem zainteresowany/a udziałem w projekcie „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!”.
Jestem osobą niepracującą.