Skip to main content

Dla kogo realizowaliśmy projekt?

Projket "Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!" był skierowany do osób:

 • w wieku 18-29 lat,
 • bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub biernych zawodowo,
 • nie uczących się w trybie stacjonarnym i nie szkolących się w innych projektach,
 • nie prowadzących działalności gospodarczej,
 • mieszkających na terenie woj. śląskiego.

Formy wsparcia jakie otrzymali Uczestnicy projektu

 1. Doradztwo zawodowe – identyfikacja potrzeb Uczestnika/czki diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, pomoc w określeniu ścieżki zawodowej, opracowanie Indywidualnego Planu Działania. 
 2. Szkolenia – przebiegały zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz potencjałem zawodowym Uczestnika/czki w Indywidualnym Planie Działania. Do wszystkich szkoleń każdy miał dodatkowo stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu w przypadku zajęć stacjonarnych, catering (w przypadku szkoleń on-line nie zapewniamy cateringu).
 3. Pośrednictwo pracy – pomoc podczas poszukiwania pracy zgodnej z kwalifikacjami zawodowymi.
 4. Indywidualny coaching.

Dlaczego warto uczestniczyć w projektach unijnych?

 • Zapewniiamy możliwość porozmawiania z profesjonalistami, którzy wskazują drogę zawodowego rozwoju.
 • Można poznać swoje mocne strony i predyspozycje zawodowe.
 • Coach podpowada, jak w pełniej wykorzystać swój potencjał.
 • Konkurencyjność na rynku pracy.
 • Nowe doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
 • Możliwość zdobycia certyfikatów potwierdzających nowe umiejętności.
 • Poznanie nowych ludzi.
 • Otrzymanie atrakcyjnego stypendium szkoleniowego i zwrot kosztów dojazdu (w przypdaku zajęć stacjonarnych).
 • Pośrednik pracy wybiera oferty dopasoawane do potrzeb Uczestników.
 • Pomoc i wsparcie w każdym zakresie z biura projektu.