Skip to main content

Projekt „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie” jest nowym projektem Fundacji „Europa House”, który został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Projekt ma na celu aktywizację młodych osób w wieku 18-29 lat mieszkających na terenie województwa śląskiego, które borykają się z problemem intensywnie zmieniającego się rynku pracy, tak by podnieść ich kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia lub staże oraz zapewnić wsparcie doradztwa zawodowego.

Czas trwania projektu: 01.02.2021 - 31.01.2023
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY

 

Kim jesteśmy?

Fundacja „Europa House” powstała w 2014 roku. Dzięki realizowanym przez nas projektom, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, prężnie pomagamy ludziom w rozwoju zawodowym poprzez organizację szkoleń. Fundacja jako Agencja zatrudnienia świadczy także m.in. usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego. Ogromną satysfakcję sprawia nam fakt, że możemy uczestniczyć w kształceniu młodych osób, podnosić ich kwalifikacje i tworzyć nieograniczone możliwości wejścia na rynek pracy. 

Wierzymy w siłę integracji!

Ponadto, do naszych działań należy także promocja oraz prowadzenie inicjatyw na rzecz integracji międzynarodowej, w szczególności państw Unii Europejskiej. Promujemy Polskę, jako kraj przyjazny rozwojowi, wyposażony w nowoczesną infrastrukturę, posiadający doskonale wyszkolone kadry pracowników. Organizujemy eventy, kongresy oraz inne różnorodne formy integracji. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie internetowej Fundacji Europa House.

Co oferujemy?

•    indywidualne doradztwo zawodowe i coaching
•    certyfikowane szkolenie 
•    stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdów
•    pośrednictwo pracy.

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?
Chcesz zdobyć doświadczenie?
Chcesz być atrakcyjny na rynku pracy?

Rusz się! Rynek pracy czeka na Ciebie!

Zapisz się

Liczba miejsc jest ograniczona.

Kto może wziąć udział?

  • masz 18 – 29 lat, 
  • nie kształcisz się w trybie dziennym,
  • nie pracujesz,
  • mieszkasz na terenie województwa śląskiego,
  • nie prowadzisz własnej działalności gospodarczej,
  • jesteś bierny zawodowo,
  • nie jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy,
  • lub jesteś osobą z niepełnosprawnością,

To nasze szkolenia są właśnie dla Ciebie!

Dlaczego realizujemy ten projekt?

Celem projektu „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież kategorii NEET). Szkolenia z kwalifikacji zawodowych lub staże oraz kompleksowe wsparcie doradcy zawodowego, coacha i pośrednika pracy, pomogą zwiększyć szansę młodzieży w wieku 18-29 lat na intensywnie zmieniającym się rynku pracy.

Młodzież ta jest obecnie w najcięższej sytuacji na rynku pracy. Zaraz po liceum lub technikum zderza się z wymaganiami, jakie stawiają pracodawcy, tj.: wyspecjalizowanymi kwalifikacjami oraz nabytym doświadczeniem zawodowym, znajomością co najmniej dwóch języków obcych, obsługą pakietu Microsoft Office (głównie Excel) na poziomie zaawansowanym, jak również posiadaniem wysoko rozwiniętych kompetencji społecznych – umiejętność radzenia sobie ze stresem czy komunikatywność. W rezultacie na rynku pracy mogą liczyć na zatrudnienie tymczasowe na umowę zlecenie lub w niepełnym wymiarze godzin w oparciu o umowę o pracę. Poczucie braku stabilności i niepewność utrzymania stanowiska jest tym silniejsze, gdy gospodarka musi mierzyć się z pandemią Covid-19.


Nasz projekt „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!” ma na celu aktywizację zawodową młodych, niepracujących osób do 29 roku życia oraz pomóc im w zwiększeniu szans na znalezienie pracy.

Pomożemy Ci znaleźć pracę marzeń!

Nasz projekt jest odpowiedzią na problemy związane z intensywnie zmieniającym się rynkiem pracy. Dlatego w swoich działaniach skupiamy się na kompleksowej pomocy poprzez aktywizację młodych osób, które potrzebują nabyć nowe kompetencje i poznać nową branżę. Oferujemy BEZPŁATNE, certyfikowane szkolenia i/lub staże. Ponadto można skorzystać z doradztwa zawodowego, sesji coachingowych oraz pośrednictwa pracy.

Zapisz się! Rynek pracy czeka na Ciebie!

* Wymagane wypełnienie

W przypadku osób z niepełnosprawnością dojeżdżamy na umówione miejsce.
Wypełnij formularz i zostaw do siebie kontakt – zadzwonimy do Ciebie, odpowiemy na wszystkie pytania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację "Europa House", ul. Mieszka I 15, 42-440 Ogrodzieniec (Biuro Projektu: ul. Kopernika 4/7, 40-064 Katowice) w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jestem osobą w wieku do 29 roku życia zamieszkującą na terenie województwa śląskiego i jestem zainteresowany/a udziałem w projekcie „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!”.
Jestem osobą niepracującą.