Skip to main content

Klauzula RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem ujawnionych podczas kontaktu danych osobowych jest Fundacja "Europa House", ul. Mieszka I 15, 42-440 Ogrodzieniec (Biuro Projektu: ul. Kopernika 4/7, 40-064 Katowice).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na niniejszej podstawie prawnej oraz w oparciu o cele:
  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes poprzez kontakt z administratorem danych, oraz udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie), oraz
  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w związku z szkoleniem.
 3. Odbiorcami danych będą firmy przetwarzające dane w imieniu administratora (firmy informatyczne i hostingowe), a także inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, a po wniesieniu sprzeciwu z zastrzeżeniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.
 5. W związku z przetwarzanie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do:
  – żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych;
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem otrzymania odpowiedzi.
 7. W sprawie przestrzegania danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: odo@europahouse.eu